Kurs 'Matura' przeznaczony jest dla uczniów przystępujących do matury z języka angielskiego w danym roku szkolnym. Jest on organizowany z sukcesem każdego roku. Kurs trwa od września do końca marca, co pozwala ukończyć go przed spodziewanym terminem rozpoczęcia egzaminów maturalnych. Zajęcia powadzone są przez osoby doświadczone pod względem przygotowywania do tego typu egzaminów a ponieważ jest to egzamin nowy - dodatkowo odpowiednio przeszkolone.

Zadaniem kursów maturalnych jest przygotowanie słuchaczy do wymaganych na egzaminie zadań poprzez ćwiczenie podobnych form sprawdzających, rozwinięcie umiejętności komunikowania się (ustnego lub pisemnego w zależności od rodzaju matury), a co za tym idzie przypomnienie i rozszerzenie zakresu używanego słownictwa oraz powtórzenie zagadnień gramatycznych.
Proponujemy dwa rodzaje kursu 'Matura':
  • kurs przygotowujący do poziomu podstawowego
  • kurs przygotowujący do matury na poziomie rozszerzonym.
Ponieważ Nowa Matura rozpoczyna się wcześniej niż dotychczasowe egzaminy, kurs rozpoczyna się na przełomie września i października i trwa do końca marca. Obejmuje on 80 godzin intensywnego przygotowania do egzaminu oraz testy próbne. Uczestnicy kursu wybierają odpowiedni dla siebie termin odbywania zajęć.