Kurs mieszany jest odmianą kursu ogólnego i obejmuje podobny zakres materiału, jednak większy nacisk kładziony jest na konwersacje w języku angielskim. Jeden poziom (rok) kursu obejmuje 140 godzin, z czego 108 godzin przeznaczone jest na język ogólny, natomiast 32 godzin na konwersacje. Zajęcia ogólnojęzykowe prowadzi lektor polski, konwersacje prowadzi Native Speaker. Kurs prowadzony jest w systemie 4 godziny tygodniowo.

Kurs ten pozwala rozwinąć umiejętność mówienia i porozumiewania się z rdzennymi użytkownikami języka bez zaniedbywania innych jakże istotnych sprawności językowych. Na kurs mieszany mogą uczęszczać osoby, które zakwalifikowały się przynajmniej na poziom 'Intermediate' kursu ogólnego dla młodzieży i dorosłych.

Kurs mieszany obejmuje trzy poziomy:
  • 'T/A'mix Intermediate (B1)
  • 'T/A'mix Upper-intermediate (B2)
  • 'T/A'mix Advanced (C1)