Kursy dla młodzieży i dorosłych
Podstawowy program kursu zakłada 4 godziny lekcyjne w tygodniu. Możliwa jest, jednak zmiana intensywności nauczania na życzenie grupy. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną.

Kurs dla młodzieży i dorosłych obejmuje cztery poziomy nauczania:
  • Podstawowy (A1 wg Standardów Unii Europejskiej),
  • Średniozaawansowany niższy (A2 wg Standardów Unii Europejskiej),
  • Średniozaawansowany (B1 wg Standardów Unii Europejskiej),
  • Język rosyjski na co dzień (B2 wg Standardów Unii Europejskiej).

Na wszystkich poziomach, na zajęciach rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie. Nacisk kładziony jest na komunikację ustną i rozwijanie słownictwa.

Po ukończeniu trzech poziomów kursu słuchacz może przygotować się do zdania egzaminu "Język rosyjski na co dzień", potwierdzającego znajomość języka w stopniu podstawowym.

Certyfikat ze znajomości języka rosyjskiego wydawany jest przez Państwowy Instytut im. Puszkina w Moskwie. Przygotowanie do egzaminu składa się z dwóch semestrów. W trakcie tego kursu słuchacze rozwijają wszystkie umiejętności zgodne z wymaganiami egzaminu. Przygotowanie obejmuje zarówno pracę z podręcznikiem jak i rozwiązywanie testów próbnych.