Kurs konwersacyjny prowadzony jest w małych grupach 3-5 osób lub indywidualnie 1-2 os i przeznaczony jest dla osób, które chcą przełamać barierę językową, muszą używać języka angielskiego w pracy, chcą zdać egzamin ustny, planują wyjechać za granicę lub nie chcą stracić kontaktu z językiem. Kurs grupowy prowadzony jest w systemie 4 godziny tygodniowo, intensywność kursu indywidualnego może być dowolna.

Kurs konwersacyjny przeznaczony jest dla uczniów którzy uczyli się już języka angielskiego a zdobyta wiedza pozwala im na zakwalifikowanie się przynajmniej na poziom 'Intermediate' kursu ogólnego dla młodzieży i dorosłych. Celem zajęć jest rozwinięcie używanego przez uczniów słownictwa, nabycie płynności i poprawności wypowiedzi oraz poznanie i rozumienie języka używanego przez rdzennych jego użytkowników, tzw. Native Speakers. Na zajęciach omawiane są różne tematy z wielu dziedzin życia codziennego, bieżących wydarzeń z kraju i ze świata. Lektor przygotowuje materiały stymulujące wypowiedzi, rozszerzający dany temat pakiet słownictwa, prowadzi dyskusję, aranżuje sytuacje życia codziennego w celu nauczenia prawidłowych reakcji, koryguje błędy uczniów i wyjaśnia w razie potrzeby zagadnienia gramatyczne, których stosowanie sprawia uczniom kłopot.