"Język rosyjski na co dzień" - potwierdzający znajomość języka w stopniu podstawowym
  • część ustna (pierwszy dzień)
  • część pisemna (drugi dzień)
"Język rosyjski w biznesie" - potwierdzający znajomość języka w stopniu zaawansowanym
  • część ustna (pierwszy dzień)
  • część pisemna (drugi dzień)
W przypadku obydwu egzaminów część ustna składa się z dwóch etapów:
  1. rozumienie ze słuchu
  2. dialog na dany temat (scenki sytuacyjne)
Egzamin pisemny składa się z trzech etapów:
  1. czytanie
  2. tekst do napisania
  3. gramatyka
Certyfikat ze znajomości języka rosyjskiego wydawany jest przez Państwowy Instytut im. Puszkina w Moskwie.
Egzaminy z języka rosyjskiego przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu i styczniu przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, w Centrum Edukacyjno - Egzaminacyjnym przy ul. Belwederskiej 25.