Kursy dla młodzieży i dorosłych
Od roku 2009 zapraszamy na kursy grupowe lub indywidualne języka hiszpańskiego.
Podstawowy program kursu zakłada 4 godziny lekcyjne w tygodniu. Możliwa jest, jednak zmiana intensywności nauczania na życzenie grupy. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną. Na wszystkich poziomach, na zajęciach rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie. Nacisk kładziony jest na komunikację ustną i rozwijanie słownictwa.