Nie masz czasu? Nie pasują ci terminy zajęć grupowych? A może chcecie Państwo, aby wasze dziecko uczyło się w domu? Zamów lekcje indywidualne! My dostosujemy się do ciebie! Najlepsze i najtańsze kursy indywidualne tylko w HIGH TIME!
Zajęcia
Najbardziej elastyczną formą zajęć jest nauczanie indywidualne. Termin, godziny i miejsce zajęć są ustalane na podstawie preferencji ucznia. Program nauczania i intensywność zajęć również dobierane są do indywidualnych wymagań i potrzeb ucznia. Program i intensywność można modyfikować również w trakcie semestru. Zajęcia prowadzone są w trakcie dowolnej liczby spotkań tygodniowo, ustalonej na początku semestru. Jednak, tygodniowo powinno odbyć się przynajmniej jedno spotkanie, które w przypadku młodzieży i dorosłych wynosi minimum 2 godziny lekcyjne (90 min.), a w przypadku dzieci minimum 1 godzina lekcyjna (45 min.).

Na zajęciach indywidualnych rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie oraz stosowanie zasad gramatycznych w praktyce. Możliwe jest, jednak uczestnictwo w kursie modyfikowanym, z naciskiem na jedną z umiejętności, np.: na materiał gramatyczny, konwersacje lub przygotowanie do egzaminu
Materiały
Zajęcia w ramach nauczania indywidualnego odbywają się w oparciu o indywidualnie dobrany materiał dydaktyczny, w tym podręczniki, repetytoria, nabywane przez ucznia we własnym zakresie. Zapewniamy bezpłatnie dodatkowe materiały dydaktyczne przewidziane programem kursu. Materiały są dokładnie dobrane pod względem przydatności dla danej grupy wiekowej i poziomu kompetencji językowych.

Dla dzieci młodszych proponujemy podręczniki i materiały dydaktyczne, opierając się na założeniu, iż dzieci najchętniej i najskuteczniej rozwijają swoje umiejętności językowe poprzez zabawę. Dlatego zachęcamy je do rozwiązywania problemów językowych, porozumiewania się czy wykonywania ćwiczeń w atrakcyjnej formie. Przy tym dzieci świetnie się bawią.

Dla dzieci starszych również proponujemy ciekawe, rozwijające systematycznie umiejętności językowe i posiadające rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczniki oraz dodatkowe materiały dydaktyczne. Prowadzą one uczniów od poziomu podstawowego do poziomu średnio zaawansowanego niższego poprzez interesujące treści podręcznika, wyjaśniony w systematyczny i przystępny sposób materiał gramatyczny w języku polskim, bardzo zróżnicowany i twórczy materiał w postaci ćwiczeń, piosenek, gier i opowiadań, a także materiał kulturowy zapoznający uczniów ze światem tak obcojęzycznym, jak i polskim, ale w języku obcym.

Kursy dla młodzieży i dorosłych przewidują pracę z podręcznikami i materiałami, które zapewniają nie tylko szeroki zakres nowoczesnej tematyki prezentowanych treści, ale również usystematyzowane i bardzo przejrzyste ćwiczenia i zadania z zakresu materiału gramatycznego. Materiały kładą nacisk na kształcenie w zakresie wszystkich umiejętności językowych równocześnie. Ponadto ułatwiają przyswajanie nowych słów i zwrotów.
Lektorzy
Zajęcia w HIGH TIME, w zależności od poziomu nauczania, prowadzone są przez młodą i dynamiczną kadrę lektorską wywodzącą się zarówno spośród absolwentów studiów filologicznych jak i posiadających niekwestionowaną wiedzę merytoryczną popartą certyfikatami egzaminów międzynarodowych, a także spośród osób zajmujących się nauczaniem zawodowo. Odpowiedni lektorzy posiadają odpowiednie doświadczenie w nauczaniu oraz takie umiejętności interpersonalne, które pozwalają im znaleźć wspólny język ze słuchaczami dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi. Zwłaszcza do nauczania dzieci proponujemy osoby charakteryzujące się wyjątkowym ciepłym podejściem, cierpliwością i pomysłowością.
Lokalizacja
Zajęcia prowadzone są w miejscu dogodnym dla słuchacza z możliwością dojazdu.

Zajęcia indywidualne można rozpocząć w każdej chwili. Zapisy rozpoczynają się we wrześniu i są prowadzone telefonicznie lub osobiście.
Opłaty
Opłaty za zajęcia indywidualne wnoszone są miesięcznie z góry na rachunek bankowy Centrum lub za jedną lekcję z góry, w trybie 'co lekcja'. Opłata dotyczy tylko lekcji faktycznie odbytych. Oznacza to, że uczeń nie płaci za zajęcia nie przeprowadzone w danym terminie z przyczyn leżących po stronie Centrum oraz z własnych powodów, jeśli lekcję odwołał.