CELI - Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana.
Egzamin można zdawać na 5-ciu poziomach:
  • CELI 1 - porozumiewanie się po włosku w życiu codziennym.
    Test składa się z 4 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie.
  • CELI 2 - porozumiewanie się po włosku w większości społecznych sytuacji.
    Test składa się z 4 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie.
  • CELI 3 - wykazanie się szeroką znajomością gramatyki i porozumiewanie się w większości skomplikowanych sytuacji. Test składa się z 5 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz struktury gramatyczne i słownictwo.
  • CELI 4 - potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego, uznawany jest zarówno przez Uniwersytety jak i pracodawców. Porozumiewanie się po włosku we wszystkim społecznych sytuacjach oraz na tematy związane z ich zainteresowaniami. Test składa się z 5 części.
  • CELI 5 - potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Test składa się z 5 części.

Czas oczekiwania na wyniki egzaminu trwa 3 miesiące i można uzyskać następujące oceny: A, B lub C.
Egzaminy przeprowadzane są 2 razy w roku, w czerwcu i w listopadzie jednak zapisać należy się z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Ośrodkiem egzaminacyjnym przeprowadzającym egzamin jest Włoski Instytut Kultury, ul. Marszałkowska 72, 00-545 Warszawa, tel. (22) 628 06 10.