Kursy dla młodzieży i dorosłych
Podstawowy program kursu zakłada 4 godziny lekcyjne w tygodniu. Możliwa jest, jednak zmiana intensywności nauczania na życzenie grupy. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną.

Kurs dla młodzieży i dorosłych obejmuje cztery poziomy nauczania:
  • Elementare (A1 wg Standardów Unii Europejskiej),
  • Intermedio (Celi1) (A2 wg Standardów Unii Europejskiej),
  • Superiore (Celi2) (B1 wg Standardów Unii Europejskiej),
  • Superiore+ (Celi3) (B2 wg Standardów Unii Europejskiej).

Na wszystkich poziomach, na zajęciach rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie. Nacisk kładziony jest na komunikację ustną i rozwijanie słownictwa.

Po ukończeniu odpowiedniego poziomu kursu i przygotowaniu słuchacz może przystąpić do zdania jednego z egzaminów CELI, potwierdzającego znajomość języka w różnym stopniu.